Published News

Why You Should Forget About Improving Your รีวิวเกมส์

https://penzu.com/p/4362a10e

Evangelion Battlefields เกมโทรศัพท์มือถือระบบ iOS/Android ของซีรีส์อนิเมะ Evangelion ได้ทำปล่อยตัวปล่อยใจอย่างโฆษณาของเกมความยาวกว่า 42 วินาที รีวิวเกมส์ มาให้ชมกันแล้ว ซึ่งด้านในตัวอย่างก็จะได้เห็นฉากใหม่ๆของเกม