Published News

Cẩn thận với đồ có giá trị, quan trọng trong quá trình chuyển nhà mới

http://lukasdoansg1099.xtgem.com/nguyen%20nhan%20moi%20nguoi%20nen%20dung%20dich%20vu%20chuyen%20don%20nha%20tron%20goi

Đối với một số đồ đạc có giá trị như trang sức, đồ cổ, những bộ sưu tập, … hãy đóng thùng chúng thật cẩn thận và để riêng. Trong trường hợp, mọi người thuê dịch vụ chuyển dọn nhà, hãy ký các cam kết bảo hiểm với