Published News

Chần chừ chờ đợi vững từ vựng rồi mới giao tiếp là sai lầm trong luyện Anh ngữ

http://z6specz551.uniterre.com/881562/%C4%90o%E1%BA%A1t ph%E1%BA%A7n th%C6%B0%E1%BB%9Dng h%E1%BB%8Dc b%E1%BB%95ng t%E1%BB%AB n%C4%83m b%C3%AD k%C3%ADp t%E1%BA%ADp Anh ng%E1%BB%AF hi%E1%BB%87u qu%E1%BA%A3.html

Nhiều bạn cảm thấy phải cần mẫn học tiếng Anh cho đến khi mình biết tất cả các từ vựng, học tất cả các ngữ pháp thì đến khi đó bản thân sẽ giao tiếp và sử dụng tiếng Anh hoàn hảo. Nhưng đây không phải là cách hay,

Người Việt Nam thường xem nhẹ luyện tập Anh ngữ nên rớt du học Úc

http://donovanmeyr627.angelfire.com/index.blog/1633342/kh195180ng-c195178n-n225187151i-khi225186191p-s225187163-r225187155t-h225187141c-b225187149ng-to195160n-ph225186167n-t225187171-idp-education/

Có những người khi học tiếng Anh thường gắn liền với mục tiêu ngắn hạn nên luôn mong muốn đánh nhanh, thắng nhanh. Điều này vô tình gây áp lực đến việc học và dẫn đến dễ nản chí và bỏ cuộc khi không đạt được kết