Để có một hồ sơ đi du học Hoa Kỳ tốt thì phải tốn rất nhiều công sức chuẩn bị, chú trọng từng chi tiết.

http://oceanfight.halle17.de/de/board/redir.php?url=https://www.vietnamconsulate-luangprabang.org/giao-duc/hy-huu-co-gai-nho-nhan-nguoi-viet-thanh-linh-hai-quan-chuyen-nghiep-my/

Theo công ty tư vấn du học USIS Education, trong quá trình chuẩn bị chắc chắn sẽ xảy ra một số chuyện cần phải giải quyết. Do đó nếu nộp hồ sơ gần thời gian nhập học thì không kịp thời gian để xử lý và hoàn thành