Chân chó kê thép có lợi ích như thế nào trong các trong trình xây dựng?

https://postheaven.net/h4oxxys184/trong-candaacute-c-candocirc-ng-trandigrave-nh-band-7897-phand-7847-n-sandagrave-n

Chân chó kê thép có thể chịu lực trong đà được cách đều mép ván khuôn. Khi thao tác thực hiện đổ bê tông vào thì tràn đều vào các khe nên quá trình tháo ván khuôn, bề mặt bê tông luôn cho bề mặt rất đẹp, không