0
Theo đánh giá của chúng tôi thì chỉ cần trong 3 tới năm năm nữa, khu vực này sẽ trở thành nơi tạo hoạt động giao thương tài chính phát triển lớn mạnh, sầm uất ở Quận 9, kéo theo nhiều nguồn người dân cao cấp từ

Comments